Terry the Turtle

Terry the Turtle

Educational tool for kids to learn LOGO programming and coding
Người dùng đánh giá
3.9  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.3
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Makes it easy for children to learn programming and coding through visual objects displayed on the screen. Support a wide number of variables and with access to functions.
Terry the Turtle là người lý tưởng chương trình giới thiệu con với LOGO kiểu ứng dụng, nơi họ có thể học cách tính toán những nơi xa, và có góc cạnh. Những cấu hình ảnh trên đầu tiên cấp là colourful và chào mừng đến cho phép đứa trẻ dễ truy cập để tất cả các chức năng.
Thông tin được cập nhật vào: